1% dla RPH

Jeśli nie chcesz zostać członkiem stowarzyszenia a chcesz pomóc możesz przesłać 1% swojego podatku wpisując do swojego rocznego zeznania podatkowego nr KRS 0000168396

Wykorzystanie środków z 1% podatku

Środki uzyskane z wpłat 1% podatku przeznaczamy na:

– Ogólnie na działania statutowe

– Organizacja (HAZ i HAL) harcerskiej akcji letniej i zimowej dla zuchów, harcerzy i seniorów

– Edukacja i szkolenia instruktorów ZHP