[ZHP] Przypomnienie o składkach

Czuwaj!

Przypominamy o terminowym opłacaniu składek członkowskich ZHP.

Numer konta bankowego naszego Hufca:

  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl / O Lwówek                  

  32 9058 0000 0020 0206 1203 0001