Kadra

Informacja do Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym

Czuwaj, w celu sprawdzenia osoby w Rejestrze Sprawców Przestępstw  na tle Seksualnym wymagane dane to: imię i nazwisko ( panieńskie),  pesel, data urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania. Informacje przesyłamy na adres hufca nowytomysl@zhp.wlkp.pl. Po  dokonaniu sprawdzenia zostanie wygenerowane zaświadczenie. Sprawdzanie będzie dokonywane na okoliczności podejmowania funkcji oraz w każdej sytuacji, gdy zajdzie potrzeba lub zostanie dokonane zgłoszenie podejrzenia lub przestępstwa.