Ukraina

Czuwaj Druhny i Druhowie,

włączamy się całym hufcem w udzielanie wsparcia dla Ukrainy i jej obywateli. Główna Kwatera ZHP wydała 25.02.2022 roku komunikat i informacje na temat planowanego wsparcia, Rada Naczelna wystosowała Uchwałę jako odezwę do  wszystkich członków ZHP. Komenda Chorągwi Wielkopolskiej przeprowadziła 26. 02.2022r. o godz. 22.30  zbiórką Komendantów Hufców.

Załącznik: Druhny i druhowie Ukraina