Komenda

1  hm. Piechota Dorota – Komendantka Hufca
2  pwd. Włodarczyk Anna – z-ca komendantki Hufca
3  hm. Kołdyk Daniela – skarbnik Hufca
4  phm. Bondarowicz Urszula – członkini
5  phm. Kędzia Barbara – członkini
6  hm. Wojtanowska Ewa – członkini