Komenda

1  hm. Kołdyk Daniela – Komendantka Hufca
2  hm. Piechota Dorota – skarbnik Hufca
3  pwd. Jawidzyk Urszula – członkini
4  phm. Kędzia Barbara – członkini
5  hm. Wojtanowska Ewa – członkini