Zarząd

  1. dh Maria Szczuraszek-Choczaj – przewodnicząca
  2. hm Dorota Piechota – zastępca przewodniczącego
  3. hm. Ewa Wojtanowska – sekretarz